Ưu đãi cho khách đặt mua

1) Thời gian áp dụng: từ ngày 25/10/2017 cho đến đến khi có chính sách mới thay thế

2) Dành cho: khách hàng (KH) đăng ký mua căn hộ (CH) thành công tại dự án Scenia Bay Nha Trang

3) Nội dung chi tiết:

a, Miễn phí Dịch vụ Quản lý 03 năm: KH đăng ký mua CH thành công được tặng Gói Dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao của đơn vị quản lý Invision Hospitality trong 03 năm ( không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày bàn giao nhà. Từ năm thứ 04 trở đi mức phí theo thông báo của Ban quản lý.

b, Miễn phí Dịch vụ sử dụng bể bơi của khu căn hộ 03 năm: KH đặt mua thành công CH được tặng Gói Dịch vụ sử dụng bể bơi miễn phí tại dự án được quản lý bởi đơn vị quản lý Invision Hospiatality trong 03 năm.

c, Miễn phí Dịch vụ 02 năm tại phòng tập Gym: KH đặt mua thành công CH được miễn phí 02 năm tập Gym tại phòng Gym cho 02 người; Đơn vị vận hành Gym do CĐT chỉ định và đạt chuẩn 5 sao.

4)  Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho KH tại Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau.

a, Chính sách hỗ trợ (***)

CHÍNH SÁCH

CHI TIẾT

Tỷ lệ giá trị CH được HTLS

Lên tới 65% giá trị CH (bao gồm VAT)

Thời hạn vay vốn

Lên tới 20 năm kể từ ngày giải ngân

Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)

  1. 0%/tháng trong thời gian HTLS
  2. Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng

Thời gian HTLS

Tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không muộn hơn Ngày bàn giao nhà theo Thông báo của Chủ đầu tư.

Ân hạn nợ gốc

KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian HTLS

Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS)

Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngânhàng.

(***) Lưu ý:

  1. Chính sách hỗ trợ áp dụng đối với KH là cá nhân (KHCN) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (KHDN) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (TNTH) với mức tối đa bằng Lãi suất và phí TNTH cho KHCN. Phần lãi suất và phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng.
  2. KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 20 năm, tỷ lệ vay tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các KH đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

b, Chiết khấu thanh toán không sử dụng gói HTLS

Các KH không sử dụng gói HTLS của Chủ đầu tư được chiết khấu 4.5% giá trị CH trước VAT và KPBT. Số tiền chiết khấu này được trừ vào Giá bán khi ký HĐMB.

5) Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn

KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng lãi suất chiết khấu 8%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT).